Katalogus / Catalogue

FXit is geskik vir Sondagskool, kategese, kinderkerk, jeugdienste, tienerkleingroepe, skole en jeugkampe
FXit is meant for Sunday school, kids' church, youth services, small groups, schools and youth camps.

 

LESSE WAT LEEF:
Graad R tot graad 6

R150 elk

Aktiwiteitslesse vir Sondagskool, kategese, skole, kinderkerk, kampe en jeugweke.

 • Sewe boeke [leiersgidse] volgens graad-indeling vir graad R tot graad 6.
 • Twee boeke met Bybelverhale uit die Ou Testament, chronologies aangebied, VAN ADAM TOT MOSES en VAN JOSUA TOT JONA.

Die pakket bestaan uit handleidings vir aanbieders – met visuele hulpmiddels, uitdeelstukke of werkblaaie asook wenke vir dinamiese les-aanbieding.

Dié lesse lééf, want kinders leer die Bybel ken op hulle eie vlak – deur spel, stories, ontdekking, ervaring, herhaling, ritme en rym.

CROSSROAD KIDS:
Grade R to grade 6

R150 each

Dinamic lessons for Sunday school, children’s church, religion education at school, etc. The series consists of four books for different age groups: early childhood [grade R], primary childhood [grade 1], junior childhood [grade 2 to 3] and senior childhood [grade 4 to 6]. Easy to prepare and to teach.

Children learn in creative ways to know the Bible – by imitation, competition, games, discovery, repetition, rhyme and rhythm.

iKonekt
Graad 7 tot graad 12

R160 elk

Elke pakket in die reeks van vier bestaan uit 'n boek as Leiersgids, waarby ingesluit 'n CD met...

 • Twintig in-die-kol gesprekstukke vir kleingroepe
 • 'n PowerPoint aanbieding met praktiese riglyne vir 'n dinamiese tienerbediening.

Vir Sondagskool en selgroepe:

 • Die pakket is geskik vir Sondagskool asook vir tiener kleingroepe – selfs in die afwesigheid van ‘n volwassene.
 • Die Leiersgids is verbruikersvriendelik en bied riglyne – padlangs en in eenvoudige taal – vir die hantering van die groepsgesprekke.
 • Dit verminder stres by die aanbieder [gaan ek alles onthou of reg hanteer?] en skakel tydrowende voorbereiding uit.

FXit CDs met PowerPoint
Graad 7 tot graad 12

R180 elk

Die programme bied ‘n kontemporêre benadering in tienerdialoog – saam met fyn humor, treffende grafika en effektiewe animasie. Tieners ontdek self oplossings uit die Bybel vir vandag se issues. Elke CD bevat 20 of meer programme en kan ook vir 'n jeugdiens of gesinsdiens aangepas word.

 1. KOM IN RAT: Nuwe lewenskoers, geloofsekerheid, positiewe denke.
 2. KIES OF CRACK: Wie is ek? Wense en waardes.
 3. COPE MET MEKAAR: Verhoudings met ouers, pêlle en items.

Die tiener is verslaaf aan verhoudings. By FXit.chat word gesonde verhoudings gebou – wat dan positiewe groepsdruk skep.

iConect
Grade 7 to grade 12

R160 each

Twenty small group meetings

 • Leader's guide (book)
 • CD with discussion sheets (handouts)
 • PowerPoint: Mentor's guidance – enclosed on CD

Setup and flexibility:

 • Suitable for small groups or cell groups, Sunday school, youth camps, school ministry, etc.
 • User-friendly presentation: Meetings can take place even in the absence of an adult.
 • The book provides brief and relevant directions. Preparation is easy and doesn't take much time.
 • Content is Scripture based and real-life topics are examined.