Bestelling / Order

Koerierversending van hardekopieë: R90. Versending van e-produkte is kosteloos.
Hard copies via courier services: R90. Sending of e-products free of charge.

Naam (persoon of instansie) /
Name (person or institution)
 
Kontakpersoon / Contact person  
Adres van versending / Forwarding address  
Poskode / Postal code  
Selfoonnommer / Cell phone number  
E-pos / E-mail
Bestel e-boek weergawes / Order e-book versions

Deur die e-boek weergawes te selekteer aanvaar ek/ons die ooreenkoms vir die aankoop en gebruik van e-boeke. Ek/ons erken die skrywer as enigste wettige outeursreg-houer van die produkte en onderneem om dit op geen wyse aan enige ander gebruiker beskikbaar te stel nie.

By selecting the e-book versions I/we accept the agreement for the usage and purchase of e-Books. I/we acknowledge the author as the sole legal copyright holder of the purchased products and agree not to make any of these by any means available to other users.

Ek aanvaar die terme hierbo / I agree to terms above.

 
Graad R tot 6: Die Bybel in Kleur [R150 elk] (Slegs in e-formaat)
POWERPOINT-LESSE in die groot groep, daarna kleingroepaktiwiteite.
Reeks 1 Reeks 2 Reeks 3* Reeks 4* Bedrag
Aantal
* Reeks 3 en 4 eers later beskikbaar.
Graad R tot 6: LESSE WAT LEEF [R150 elk]
LESREEKSE IN TEMAS volgens graad-indeling.
Kleuter Gr 1 2-3 A 2-3 B 4-6 A 4-6 B 4-6 C Bedrag
Aantal
BYBELVERHALE [chronologies] vir vier- tot agtjariges
Adam tot Moses (22 lesse) Josua tot Jona (26 lesse) Bedrag
Aantal
KORTREEKSE VIR KINDERKERK (Slegs in e-formaat)
Tronk tot Troon (Josef, 6 lesse) Kersfees/Advent (reeks van 3 lesse) Bedrag
Aantal
MOTIVERINGSESSIE VIR AANBIEDERS (Slegs in e-formaat)
Bedrag
Aantal
Grade R to 6: CROSSROAD KIDS [R150 each]
Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Amount
Number
 
 
Graad 7 tot 12: iKonekt [R150 elk]
iKonekt reeks 1 iKonekt reeks 2 iKonekt reeks 3 iKonekt reeks 4 Bedrag
Aantal
Grade 7 to 12: iConekt [R150 each]
iConekt 1 Amount
Number
Totale Bedrag / Total amount  
Elektroniese oordrag / Electronic transfer
Koerierdienste / Courier services

Bewys van betaling:
e-pos na info@fxit.co.za
of sms na 082 210 6061.

BANKBESONDERHEDE:
ABSA takkode: 632 005
Spaar: 932 803 1324
Naam: S Fourie