Ooreenkoms vir die aankoop en gebruik van e-Boeke

[een boek/produk vir elke gebruiker]

Enige FXit produk in digitale vorm is slegs vir persoonlike gebruik van die wettige eienaar [koper] en mag nie gedupliseer word nie – tensy die skrywer toestemming verleen het vir die druk/duplisering van 'n sekere aantal kopieë [soos per onderstaande onderneming]. Daarbenewens moet aan die implikasies van alle wetlike aspekte voldoen word met behoud van die skrywer se regte – insluitend alle gedrukte en elektroniese regte.

Geen kopiereg sal op enige wyse oorgedra word nie. Geen e-boek of ander digitale produk van FXit mag op enige app ["application"] afgelaai word of gedeel word of elektronies beskikbaar gestel word aan enige ander gebruiker nie.

Agreement for the usage and purchase of e-Books

[one book/product for each user]

Any FXit product in digital form is for personal use of the legal owner [purchaser] only and may not be duplicated – unless the author had given permission to print/duplicate a certain amount of copies (as per following agreement). Equally, the scope of all legal aspects must be complied with and the author's retained rights – including all printing- and electronic rights – should be maintained.

None of the author's rights will be transferred by any means. No e-book or digital product of FXit is allowed to be downloaded via an application [app] or is intended for sharing by any means with other users.