Fxit

HOE WERK DIT?

FXit bring vars energie na kinderbediening en skop lewe in tieneraksies. Die boodskap van die Bybel skuif na die kind se wêreld in die kind se taal. Relevant vir alle Christelike kerke – vir Sondagskool, kategese, kinderkerk, jeugdienste, tienerselgroepe, skole en kampe.

Alle produkte is ontwikkel vir gebruik deur die leiers in die vorm van leiersgidse of PowerPoint aanbiedings.


FXit lights a spark in children’s ministry and youth activities. The message of the Bible comes to the child's world in the child's language. Suitable for all Christian churches – for Sunday school, children's meetings, youth services, teen cell groups, schools and camps. 

All products have been developed  for use by the leaders in the form of leaders’ guides.

KLEUTERS - GRAAD 6
GRAAD 7-12
TODDLERS - GRADE 6
GRADE 7-12
KLEUTERS - GRAAD 6

Kleuters - Graad 6

Die lesse leef – deur kreatiewe spel, stories, ontdekking, ritme en rym.                                                       
Visuele hulpmiddels verhelder die aanbieding en help met die onthou en verstaan van die boodskap.                                                      
Elke reeks bevat ʼn leiersgids met lesse, asook wenke en beginsels vir dinamiese kinderbediening. Lesse is kort en prakties uiteengesit en dus maklik om voor te berei. Sommige gemeentes betrek hoërskoolleerders as leiers van die kleingroepaktiwiteite. 
Sodoende is slegs een of twee volwassenes as leier-aanbieders betrokke.                                       

LESSE WAT LEEF

Nege Leiersgidse met 20 lesse elk - R150 per gids

Elke handleiding vir die aanbieder bevat 20+ lesse, asook visuele hulpmiddels, uitdeelstukke of werkblaaie, plus wenke vir dinamiese kinderbediening.

Kies uit Tema-reekse volgens graadindeling of Bybelverhale uit die Ou Testament
(Adam tot Moses en Josua tot Jona)

Sien Demo Lesse
Bestel

DIE BYBEL IN KLEUR

Powerpoint Leiersgids van 10 lesse elk - R150 per gids

Vier reekse van chronologies-verhalende Bybellesse uit die Ou Testament.

Elke reeks bevat tien PowerPoint-aanbiedings plus een handleiding. Hierdie lesse oorvleuel nie met die Lesse wat Leef nie.

Min aanbieders is nodig. (Een tot twee aanbieders vir die PowerPoint-aanbieding; betrek hoërskoolleerders as leiers by kleingroepaktiwiteite.) Eenvoudig om aan te bied, aanwysings is ingesluit.                                                       

Sien Demo Lesse
Bestel

KORTREEKS vir Kinderkerk

Powerpoint - R90 

ʼn Kleurryke weergawe van die Kersverhaal met paslike aktiwiteite wat die boodskap vaslê en verklaar.      
   
Sien Demo Lesse
Bestel

MOTIVERINGSESSIE vir leiers

Gratis

ʼn Informele, kleurvolle en aangename motiveringsessie vir aanbieders van groepe
[gr R tot 6]. 

Bevat wenke wat werk en kreatiewe leermetodes vir dinamiese en sinvolle Bybelonderrig. 

Sien Demo Lesse
Bestel
GRAAD 7-12

GRAAD 7 - 12

Geselsprogramme vir tienerkleingroepe op Sondae – asook vir informele selgroepe. Eenvoudig uiteengesit, maklike voorbereiding en aanbieding; dit kan selfs in die afwesigheid van volwassenes plaasvind. 

Dit skep positiewe groepsdruk: bestaande waardes word herevalueer om Bybelse beginsels te inkorporeer en mettertyd word antwoorde op aktuele vrae ontdek. 

Spontane humor-insette bring afwisseling tydens diep gesprekke, sonder om afbreuk te doen aan die erns van die inhoud. 

Gesprekstukke en rolspel-blaaie as ekstra dokumente vir maklike duplisering. 

      iKONEKT 

Vier reekse met aptytlike begin-sessies - R150 elk

Elke reeks bevat ʼn leiersgids met twintig lesse/programme, wat meesal deur ʼn rollespel ingelei word –in ligte luim en relevant tot die tienerwêreld.  

Sien Demo Lesse
Bestel

KLEURCHAT

Vier reekse met Powerpoint inleidings - R150 elk

Elke reeks bevat ʼn leiersgids met tien lesse plus ʼn PowerPoint aanbieding as aanvangsessie.                      

Sien Demo Lesse
Bestel

MOTIVERINGSESSIE -Aanbieders

Gratis

ʼn Informele, kleurvolle en aangename motiveringsessie. Bevat wenke wat werk en kreatiewe
leermetodes vir dinamiese tienerbediening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Sien Demo Lesse
Bestel
TODDLERS - GRADE 6

Toddler to Grade 6

Children learn in creative ways to know the Bible – by imitation, stories, games, discovery, repetition, rhyme and rhythm. 

Visual aids clarify the meaning and help with remembering and understanding the message. 

Each Leader's Guide also contains principles for dynamic children's ministry. 

Lessons are concisely formulated and therefore easy to prepare. Some congregations involve high school students as leaders of the small group activities. In this way, only one or two adults have to act as leader-presenters.          

CROSSROADS KIDS

Four series - R150 each

Crossroad Kids consists of four books, each to be used as a teacher’s guide. The content is easy to
prepare and to teach.
                                                                                                                                                                                                
One book (series of 20+ lessons) is used for each age group:                                                
  • Early childhood [grade R]                                          
  • Primary childhood [grade 1]    
  • Junior childhood [grade 2 to 3]                              
  • Senior childhood [grade 4 to 6]

Children learn in creative ways to know the Bible – by imitation, competition, games, discovery, repetition, rhyme and rhythm.

See demo lessons
Order
GRADE 7-12

Grade 7 to 12

iCONEKT

One series with 20 lessons - R150 

The book (leader's guide) also contains discussion sheets as handouts.                                

Setup and flexibility: Suitable for twenty small group meetings in Sunday school, cell groups, youth camps, school ministry, etc.                                

User-friendly presentation: Meetings can take place even in the absence of an adult.                                
Preparation: The book provides brief and relevant directions. Preparation is easy and doesn't take
much time.
                                

Content is Scripture based and real-life topics are examined.      


See demo lessons
Order